Full Sail University

Full Sail University მდებარეობს ქალაქ ორლანდოში, ფლორიდაში. 

უნივერსიტეტი სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას  მოიპოვონ ბაკალავრის ხარისხი 2  და მაგისტრის ხარისხი 1 წელში. 

უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს ინოვაციურ სწავლების მეთოდებს, თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას, რომელსაც სტუდენტები იღებენ უნივერსიტეტში არსებულ სხვადასხვა სტუდიებში.  უნივერსიტეტი სტუდენტებს ეხმარება კარიერის შექმნასა და წინსვლაში მედია და გართობის ინდუსტრიაში. 

მისაღები მოთხოვნები:

• ატესტატი და ქულების ამონაწერი;

• სარეკომენდაციო წერილი

• ინგლისური ენის სერთიფიკატი TOEFL/ IELTS; (თუ არ გაქვთ სერთიფიკატი გაეცანით ინფორმაციას ბმულზე: (insert link for esli program)

საბაკალავრო პროგრამების ხანგრძლივობაა 2-4 წელი.

მთლიანად პროგრამების ღირებულება: $56000-$74000

Share: Facebook, Twitter, Linkedin


შევსეთ სარეგისტრაციო ფორმა