University of Stirling

University of Stirling დაარსდა 1967 წელს, სახელმწიფო უნივერსიტეტია და  მდებარეობს სტირლინგში, შოტლანდიაში. უნივერსიტეტი ორიენტირებულია კვლევებზე, და იკავებს მე-4 ადგილს შოტლანდიის უნივერსიტეტებს შორის, ხოლო გაერთიანებული სამეფოს უნივერსიტეტების რეიტინგში მე-40 პოზიციაზეა. 

უნივერსიტეტი გთავაზობთ წინასაბაკალავრო, საბაკალავრო, წინასამაგისტრო და სამაგისტრო პროგრამებს. 

პროგრამების ხანგრძლივობა:

 • წინასაბაკალავრო: 0.5 / 1 წელი
 • საბაკალავრო: 3 წელი
 • წინასამაგისტრო:1 წელი
 • სამაგისტრო: :1 წელი

მისაღები მოთხოვნები:

 • ატესტატი/ დიპლომი (ან ცნობა რომ დამამთავრებელი კლასის/ კურსის სტუდენტი ხართ) და ქულების ამონაწერი
 • ინგლისური ენის საერთაშორისო სერთიფიკატი : IELTS/  TOEFL
 • სარეკომენდაციო წერილები
 • სამოტივაციო წერილი
 •  CV

სწავლის დაწების თარიღი: იანვარი/ სექტემბერი

სწავლის წლიური ღირებულება:  £12,900 - £13,995


უნივერისტეტი გთავაზობთ მაღალრეიტინგულ პროგრამებს ბიზნესისა და ფინანსების მიმართულებით:

MSc Banking and Finance სტირლინგის უნივერსიტეტში. 💱💰🗃️📊📉📈

 • პროგრამას აქვს Chartered Banker Accreditation-ის აკრედიტაცია, რომელიც წარმატებულ სტუდენტებს საშუალებას აძლევს, გახდნენ Chartered Banker Institute-ის წევრი.
 • სასწავლო პროგრამა ძალიან მორგებულია სტუდენტებზე და მათ საშალებას აძლევს აირჩიონ ფინანსებისა და ინვესტიციების მიმართულებით სხვადასხვა სპეციალიზაციები. 
 • პროგრამა ფოკუსირებულია საბანკო პრაქტიკის კონცეფციებსა და მეთოდოლოგიებზე ბანკებსა და საფინანსო ინსტიტუტებში.

MSc Investment Analysis პროგრამა აკრედიტირებულია Chartered Financial Analyst (CFA) Accreditation - ის მიერ.

Share: Facebook, Twitter, Linkedin


შევსეთ სარეგისტრაციო ფორმა