Saint Louis University

Saint Louis University – ამერიკული უნივერსიტეტია, რომელიც დაარსდა 1818 წელს. მდებარეობს ST Louis, მისურიში. ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებს შორის იკავებს 96-ე პოზიციას (US News and World Report 2016)

უნივერსიტეტის ერთ-ერთი კამპუსი მდებარეობს ესპანეთის დედაქალაქში, მადრიდში და სტუდენტებს სთავაზობს შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს:

 • Art History
 • Business Administration: Economics 
 • Business Administration: Int. Business
 • Communication: International Emphasis
 • Economics 
 • English
 • History
 • International Studies 
 • International Relations/Political Science 
 • Psychology
 • Spanish

გარდა ამ პროგრამებისა უნივერსიტეტი გთავაზობთ საბაკალავრო პროგრამებს, რომლის დაწყებაც შეგიძლიათ მადრიდის კამპუსში დასრულება კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 

 • Aeronautics/Aviation Management - Professional Pilot (4 სემესტრი მადრიდში; 4 სემესტრი შტატებში )
 • Aeronautics/Flight Science - Professional Pilot (2 სემესტრი მადრიდში; 6 სემესტრი შტატებში)
 • Aerospace Engineering (6 სემესტრი მადრიდში; 2 სემესტრი შტატებში)
 • Computer Engineering (6 სემესტრი მადრიდში; 2 სემესტრი შტატებში)
 • Nursing: International Preparation (4 სემესტრი მადრიდში; 4 სემესტრი შტატებში)
 • Public Health (4 სემესტრი მადრიდში; 4 სემესტრი შტატებში)

უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ მიიღებთ ამერიკული უნივერსიტეტის ბაკალავრის დიპლომსაც.

სწავლის ხანგრძლივობა 4 წელი.

სწავლის დაწყების თარიღი: იანვარი/ სექტემბერი

სწავლის ღირებულება: 12-18 კრედიტი - 9580 ევრო. წელიწადში საჭიროა 30 კრედიტის დაგროვება.

უნივერსიტეტი გაძლევთ 50% -მდე დაფინანსების მოპოვების შანსს.

Share: Facebook, Twitter, Linkedin


შევსეთ სარეგისტრაციო ფორმა